UPDATE 14-11 HỆ THỐNG TU CHÂN DANH HIỆU VÀ GOBLIN POINT

Ngày đăng: 14/11/2019 | Chuyên mục: Tin Tức


UPDATE 14-11 : ĐỂ PHỤC VỤ CHO AE CHĂN SĂN BOS VÀ CÀY CUỐC:

 1. MỞ HỆ THỐNG MENU F10 

2. MỞ HỆ THỐNG TU TIÊN VÀ DANH HIỆU PVP. CHUẨN 100%

3. CẬP NHẬT SHOP X VÀ HỆ THỐNG GOBLIN POINT + SIÊU WING

SHOP X => GOBLIN SHOP =>WING

WING MỚI SS14 MUA = 500K GOBLIN POINT.

GOBLIN POINT CÓ ĐƯỢC KHI CÁC BẠN SĂN BOSS VÀNG – PHÙ THỦY – SIÊU BOSS – NHỆN – KUNDUN – MEDUSA…v.v

GOBLIN POINT BẮT BUỘC PHẢI SĂN BOSS ĐỂ CÓ. KHÔNG THỂ NẠP THẺ.

WING MUA TRONG SHOP LÀ + 15 FULL OPTION 

THÔNG TIN WCOIN VÀ GBPOINT KIẾM ĐC TỪ CÁC BOS NHƯ SAU:

WCOIN            GBPOINT                    BOSS

2000                 5000                            KUNDUN
10                    10                                 Fire Flame Ghost
10                    10                                 MAYA
10                    10                                THỎ NGỌC
100                  100                              HELL MAIN (KUNDUN EVENT)
2000                2000                            NHỆN SELUPAL
2000                2000                            MEDUSA
1000               1000                             PHÙ THỦY TRẮNG
1000               1000                             SIÊU BOSS
1000               1000                             BOSS VÀNG

 

4. UPDATE VÒNG QUAY MAY MẮN : MỖI LƯỢT QUAY LÀ 15K WCOIN (KHI BẠN HẾT WCOIN SẼ TRỪ GOBLIN POINT)

ITEM TRONG VÒNG QUAY:

 1. NGUYÊN LIỆU ÉP WING 8
 2. 100K WCOIN
 3. 3. CỤM 30 LIFE
 4. BÙA KẾT HỢP CHAO
 5. CỤM 30 BLESS
 6. NGUYÊN LIỆU ÉP WING 4
 7. NGỌC TĂNG CẤP ĐỘ ITEM ( +1 CẤP)
 8. TRỨNG GÀ
 9. CỤM 30 ĐÁ TẠO HÓA
 10. BÙA TĂNG TỈ LỆ CHAO
 11. NGUYÊN LIỆU ÉP WING 8
 12. CỤM 30 SUOL

UPDATING….. AE TỪ TỪ NGHIÊN CỨU….