HƯỚNG DẪN ÉP WING 4 – WING 8 – SIÊU VŨ KHÍ RỒNG CẤP 3

Ngày đăng: 14/10/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn


CHẾ TẠO CÁNH CẤP 4:

Dark Iron Knight Sword (Lông Bạch Kim) : Có được bằng cách đánh siêu Boss  (Rồng quỷ : Thời gian 7:00 và 15:00  Map Aida tọa độ 219 233) .

 

==================================================

CHẾ TẠO CÁNH SEASON 8:

Angel Devil Flame và Conqueror Flame : Có được bằng cách đánh siêu Boss  (Rồng quỷ : Thời gian 7:00 và 15:00  Map Aida tọa độ 219 233) .

 

===================================================

CHẾ TẠO SIÊU VŨ KHÍ RỒNG CẤP 2 (GC) VÀ CẤP 3 (SGC)

VŨ KHÍ RỒNG CẤP 2 (GC)

Siêu mảnh thần bí : Có được bằng cách đánh siêu Boss  (Rồng quỷ : Thời gian 7:00 và 15:00  Map Aida tọa độ 219 233) .

 

  ==========================================================

VŨ KHÍ RỒNG CẤP 3 (SGC) : Khi lên thần sẽ thành set Chao Pro (vũ khí + dây chuyền) rất khỏe và X dame    

========================================================

Ps : Các bạn có thể tăng tỉ lệ thành công bằng cách cho thêm bùa may mắn vào . Bùa may mắn + Bùa kết hợp chao đánh siêu boss Hỏa kỳ lân : 13:00 23:00  Map Tarkan tọa độ 20 236