G-coin Free không giới hạn + lệnh Zen trong Anpha

Ngày đăng: 16/10/2019 | Chuyên mục: Tin Tức


Quý anh hùng trong thời gian diễn ra anpha test  có thể mua item 200k Wcoin trong shop Lorencia = 0 zen và bán lại vào shop nhận 200k W-coin nhé.

Lệnh zen : /money 99999999999 nếu quý anh hùng thiếu zen mua máu 😀